Zhodnotenie sezóny MRC 2020

Zhodnotenie sezóny 2020 nám priblížil riaditeľ šampionátu p. František Debnár.

Priatelia motorizmu,

počas celého roka náš spoločenský, športový, ale aj súkromný život zásadne nepriaznivým spôsobom ovplyvnila Covidová pandémia. Preto sa nám ani nepodarilo zorganizovať všetky naplánované podujatia. Nakoniec nám ani nebolo umožnené usporiadať slávnostné ukončenie sezóny a spoločne sa na konci roka stretnúť a oceniť najúspešnejšie posádky v jednotlivých triedach tak, ako sme to mali vo zvyku po minulé roky.


Tak sme v sobotu 12. decembra 2020 v Levoči na zasadnutí riadiaceho orgánu MRC oficiálne ukončili sezónu MRC 2020.

Aj napriek nepriaznivým pandemickým opatreniam sa nám podarilo zorganizovať aspoň štyri podujatia, v ktorých si posádky vybojovali body do celkového hodnotenia a riadiaci orgán MRC potvrdil poradie posádok v triedach aj v absolútnom hodnotení MRC.


Poradie posádok v jednotlivých triedach je nasledovné:


A1

1. Jakub – Čižmár

2. Stoklas – Markovičová

3. Purš P. – Krajčovič


A2

1. Šarišský – Levocký

2. Halo – Kôpková

3. Škopinský – Benček


A3

1. Pikula – Pikula jun.

2. Polovka – Turcsányi

3. Mokran – Kováč


A4

1. Benček – Plichta

2. Kysucký – Vojtková

3. Bartoš – Kubíková


Z5

1. Siládi – Maruščák

2. Krajčovič – Hanuš

3. Slavkovský – Sabaka


Z6

1. Jurečka – Beťko

2. Ďurkovič – Kamenský

3. Krajčovič – Lieskovec

Absolútne hodnotenie seriálu MRC 2020:

1. Benček – Plichta

2. Kysucký – Vojtková

3. Bartoš – Kubíková

Posádkam budú vecné ocenenia odovzdané pri prvom podujatí budúcej sezóny, bohužiaľ teraz nedokážeme povedať, kde a kedy to bude.

Zároveň MRC Media, teda Ladislav Wagner spracoval aj záverečnú videoreláciu „Sumár sezóny MRC 2020“, ktorú si môžete pozrieť tu.


Zároveň sme prediskutovali možnosti organizovania podujatí MRC 2021. Je niekoľko málo možností, kde by sa za určitých priaznivých okolností mohlo podariť povybavovať potrebné povolenia. Oveľa horšia situácia je s personálnym zabezpečením podujatí, pretože sa stráca ochota traťovákov stáť celý deň pri trati a ešte k tomu sa im ujde nevhodné chovanie a výnimočne aj urážky od nespokojných jazdcov.


Predbežne by sa mohlo uskutočniť až šesť podujatí, ako bolo vyššie spomenuté, podľa úspechu pri vybavovaní povolení, ale predovšetkým podľa reálnych obmedzení pandemickej situácie. Takže v tejto chvíli nemá význam vydať zoznam a termíny podujatí. Ak sa podujatie bude dať usporiadať, ZU a prihlášky budú zverejnené v dostatočnom predstihu. Preto teraz ani nebudeme zverejňovať registračné formuláre posádok pre sezónu MRC 2021, tieto budú zverejnené zároveň so ZU a prihláškami pred každým podujatím, takže posádky sa budú môcť zaregistrovať a následne bojovať o body v seriáli..


A ďalším nepopierateľným nepriaznivým faktom je, že sa neustále zvyšujú finančné nároky na zorganizovanie a zabezpečenie jednotlivých podujatí, takže aj s týmto problémom sa budeme musieť v budúcej sezóne popasovať a hľadať finančné zdroje.

Nakoniec je treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý priebeh tejto sezóny.


Majovi Jurečkovi za Rally Kopřivnice, ale predovšetkým Petrovi Hasajovi, ktorý zorganizoval Zimnú Levoču, Letnú Levoču a zabezpečil Rally Krásna Hôrka a celej jeho partii odhodlaných a nadšených ľudí, ochotných pripraviť a zabezpečiť trate, za čo sa im nezriedka dostanú veľmi nevhodné a nemiestne reakcie niektorých jazdcov.

Potom patrí poďakovanie starostom a obecným zastupiteľstvám obcí Torysky, Vyšné Repaše, Uloža a Krásnohorské Podhradie. Bez ich podpory a súhlasu by sme tie podujatia nedokázali zorganizovať.


Poďakovanie patrí aj Robovi Čechovi za jeho výraznú pomoc, kedy spoločne s Jankom Slovákom povybavovali všetky potrebné povolenia na RKP v rekordne krátkom čase a počas roka aj podporil naše o.z.

Samozrejme poďakovanie patrí aj Lacimu Wagnerovi a jeho partii kameramanov a kameramaniek za vyhotovenie fotogalérií a videí pre posádky a reprezentačných videorelácií zo všetkých podujatí v tejto sezóne. Záverečným Sumárom sezóny potvrdil vysokú úroveň svojej práce.


Poďakovanie však patrí aj všetkým zúčastneným posádkam, pretože bez ich účasti by neboli žiadne súťaže, ale platí aj naopak, že k tomu aby boli súťaže, musia byť aj usporiadatelia ochotní venovať tomu veľa svojho času, úsilia a takmer vždy aj svojich financií, aby povybavovali a zorganizovali podujatia, čo je vždy náročná práca na niekoľko mesiacov.

A nesmieme zabudnúť ani na Mariana Weindlinga z Prievidze a jeho perfektný záchranársky tým, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť.


Poďakovanie patrí aj levočskému Motorkárskemu klubu, že riadiacemu orgánu MRC poskytli priestory pre záverečné zhodnotenie a ukončenie sezóny, samozrejme za dodržania všetkých nariadených protiepidemiologických opatrení ako z našej, tak aj z ich strany.

Záverom prajem všetkým z vás k blížiacim sa vianočným sviatkom a do nastupujúceho roka 2021 veľa spokojnosti ale predovšetkým zdravia, osobnej a rodinnej pohody, neposlednom rade aj dostatok financií, aby sme sa mohli aj v budúcej sezóne (ak nám to okolnosti dovolia) naďalej stretávať pri tom, čo nás skutočne baví.