Sezóna MRC 2021

Tak čo, priatelia motorizmu, dočkáme sa? Verme, že áno!

Priatelia motorizmu,

vzhľadom k tomu, že to vyzerá tak, že nepriaznivá pandemická situácia sa pomaličky zlepšuje, začíname uvažovať o tom, že motoristická sezóna 2021 sa predsa len, aj keď v trochu obmedzenom rozsahu, rozbehne. Samozrejme bude nevyhnutné počkať na definitívne rozhodnutie kompetentných orgánov. Všetci vieme, že zorganizovať, ale hlavne povybavovať všetky potrebné povolenia potrvá trochu dlhšie, než v minulosti. Preto po dohode s Majom Jurečkom a Silvestrom Mikulaštíkom to vyzerá tak, že akonáhle bude možné voľne vycestovať a vrátiť sa z Českej republiky, tak prvým podujatím bude MRC Kopřivnice. Určite všetci chápete, že baviť sa o termíne konania je teraz ešte predčasné. Ďalšie podujatia už potom by mohli byť na Slovensku, v termínoch podľa možností jednotlivých slovenských usporiadateľov.


Riadiaci výbor MRC v už v decembri minulého roka prerokoval návrhy na doplnenie a upresnenie predpisov pre náš seriál. Tieto zmeny a opravy som zapracoval do predpisov, platných pre túto sezónu 2021.

Zásadná zmena oproti minulým ročníkom je v tom, že sa jazdci nemohli registrovať do seriálu cez zimu. Preto spolu s kompletnou dokumentáciou k prvému podujatiu (ZU, prihlášky, Tech. karta) zverejním aj registračný formulár pre posádky, ktoré sa budú chcieť zaregistrovať a teda bojovať o body aj v tomto roku. Pravidlo o štartovných číslach pre prvé tri posádky v triedach sa nemení, ale tí, ktorí majú na svojom vozidle štartovné číslo od vlani a chcú si ho ponechať, môžu ho zrovna doplniť do svojho registračného formulára. Ostatným, novým posádkam štartovné číslo pridelím ja. Veľmi by som ocenil, keby mi jazdci zaslali svoj vyplnený reg. formulár (nie prihlášky!) na moju mailovú adresu (uvedenú aj na spodku formulára) čím skôr, aby sme vedeli spolu s usporiadateľom spracovať zoznam prihlásených aj so štartovnými číslami.


Pre úplnosť prikladám aj doplnené a opravené predpisy pre seriál MRC 2021. Veľmi odporúčam, hlavne novým posádkam, aby si ich prešli, a možno sa dočítajú aj o veciach, ktoré im neboli doteraz veľmi zrozumiteľné a jasné, napr. základné pojmy a dokumenty.


František Debnár
riaditeľ seriálu

Registračné formuláre a ďalšie dokumenty k sezóne MRC 2021 nájdete tu.