Rally Bzenov – informácie pre médiá

Už nadchádzajúci víkend nás čaká automobilová súťaž GART RALLY BZENOV 2022. Pre zástupcov médií, ktorí budú mať záujem informovať o podujatí a o akreditáciu, prinášame dôležité základné informácie. 

Premiérový ročník GART RALLY BZENOV sa koná v dňoch 3. – 4. júna 2022. Centrála súťaže, riaditeľstvo, ako aj tlačové stredisko bude umiestnené v budove Obecného úradu v Bzenove (48.9478028N, 21.1661894E). 


O akreditáciu na GART RALLY BZENOV 2022 nie je potrebné žiadať vopred. Zástupcovia médií môžu požiadať o udelenie akreditácie priamo v deň konania v Tlačovom stredisku po vyplnení akreditačného formulára a po osobnom potvrdení akreditačných podmienok svojim podpisom. Tlačové stredisko bude pre potreby akreditácie sprístupnené v sobotu 4. júna od 07.00 hod.

Upozorňujeme, že bez splnenia uvedených základných podmienok akreditácia nebude schválená a osoba bude vykázaná do priestoru pre verejnosť (pre divákov). Na podujatí platia iba foto-vesty a media visačky usporiadateľa, udelené po splnení akreditačných podmienok. 


Zároveň upozorňujeme na odstavec 15.2. Zvláštnych ustanovení, ktorým sa zakazuje rozmiestňovanie akýchkoľvek reklamných bannerov popri trati bez súhlasu hlavného organizátora súťaže. Nepovolené bannery budú usporiadateľským zborom bezodkladne odstránené! 

Prosíme všetkých zástupcov médií o rešpektovanie a dodržiavanie organizačných a bezpečnostných pokynov usporiadateľa. Ďakujeme. 

Ľuboš Kašický
tlačový tajomník

Viac informácií